0182374558 info@neeft.com

Het Haarlemse Vredegeregt

In het Noord-Hollands Archief in Haarlem vinden we twee aktes met verwijzingen naar de familie Neeft. Het is vooral interessant omdat het de gegevens bevestigt die op grond van stamboomonderzoek uit doopboeken naar voren is gekomen.

Schermafdruk 2016-03-19 02.17.54

Het gaat hier om de aktes no. 61 en 55 uit 1822. Ze zijn opgesteld door de Vrederegter in Haarlem vanwege een nalatenschap van mevr. Catharina de Booser. Zij was lid van de doopsgezinde gemeente in Haarlem en woonde daar in het Zuiderhofje in de Zuiderstraat. Een hofje dat nog steeds bestaat hoewel het ten opzichte van die tijd sterk is gemoderniseerd.

De vrederechter (vanaf ca. 1840 zijn we deze de kantonrechter gaan noemen), behandelde verschillende zaken. Hij riep een familieraad bijeen om de voogdij over wezen en halfwezen te regelen. Hij werd ingeschakeld bij faillissementen en bij geschillen tussen leveranciers en klanten of bij onenigheid tussen werkgever en werknemer. Ook stelde hij akten van bekendheid op wanneer iemand bij zijn of haar ondertrouw geen geboorteakte van zichzelf kon geven of geen overlijdensakte van vader en/of moeder kon overleggen. Ook werden akten van bekendheid opgesteld als iemand met een verkeerde naam in een doopregister stond vermeld. De Haarlemse vrederechter maakte ook akten van verkoop van roerende goederen op. Haarlemmers die een familielid onder curatele wilden stellen konden dit ook via de vrederechter regelen

Catharina de Booser was op 30 juli 1822 overleden. Zij was weduwe van de in 1791 in Amsterdam overleden Everardus Engelen. Zij had, zo blijkt uit de diverse acten, een paar spullen waar de nalatenschap voor moest worden geregeld.

Uit de nalatenschap van Catharina de Booser (weduwe van Everardus Engelen):

Een glad houten boekenkastje met groene taffe, een klein vierkant tafeltje met mahoniehouten rand, enige stoelen met groene trijpte zittingen, een ingelegde commode of penantkastje. Aan de wand enige schilderijen, een spiegel met vergulde lijst, een bedstee met een matras. Op de grond een schotch kleed, een ophaalgordijn en twee glasgordijntjes, een tabakskist, een pendule onder glas, een inktkoker. Op de chiffoniere een blauw porceleinen theeservies, twee kastanje vazen. Enig frans en oost-indisch porcelein.

Het huisje waarin Catharina was overleden was verzegeld totdat de erfenis was geregeld. Daarvoor was de Vrederegter ingeschakeld (Adolf van Wickevoorst Crommelin)

Schermafdruk 2016-03-19 01.34.30

De foto is van het tegenwoordige Zuiderhofje (Zuiderstraat – naast de (inmiddels – gelukkig – gesloopte) parkeergarage de Raaks) in Haarlem. Het hofje is bedoeld voor alleenstaande doopsgezinde vrouwen. Zo was dat in de tijd van Catharina Booser en zo is dat nu nog steeds. In 1892 is het hofje grondig ‘gerestaureerd’. Het oude werd gesloopt en toen vervangen door nieuwbouw. (Bron: Zeven eeuwen Haarlem, Jan Hoeben, 1975)

Het overlijden van Catharina was blijkbaar tot diep in Noord Holland niet onopgemerkt gebleven want ten kantore van de Vrederegter had zich gemeld de Haarlemse timmerman Jan Seelen. Hij was gemachtigd op te treden namens:

 • Jan Engelen Neeft, scheepstimmerman, wonende te Egmond aan Zee,
 • Albert Gosz Glas, visserman en de echtgenoot van Marijtje AldertsD. Neeft, wonende te Egmond aan Zee,
 • Cornelis Klaasz. Koops, visserman en echtgenoot van Lijsbeth AldertsD. Neeft, wonende te Egmond aan Zee,
  (Marijtje en Lijsbeth zijn de enige nagelaten kinderen van Aldert Engelen Neeft)
 • Sijtje van der Beek, werkster en wonende te Zijpe. Moeder en wettige voogdes van de minderjarige kinderen Aagtje Neeft en Cornelis Neeft. Sijtje was weduwe van Cornelis Engelen Neeft
 • Engel Neeft, doende boerenbedrijf wonende in Wormer,
 • Marijtje Neeft, arbeidster, wonende in Zijpe.
  (Marijtje en Engel zijn de meerderjarige kinderen van Cornelis Engelen Neeft – Sijtje van der Beek is dus hun moeder).
 • Jan, de scheepstimmerman, blijkt net als de inmiddels overleden Aldert Engelen Neeft en Cornelis Engelen Neeft een volle broer te zijn van Everardus Engelen, die dus eigenlijk Everardus Engelen Neeft heet.  Daarom claimt Jan Seelen namens de familie Neeft tenminste de helft van de erfenis.

Het zal een rijke buit geweest die ze mee naar huis hebben genomen ……

Wil je meer weten neemt dan contact op. We mailen dan een document met de volledige tekst van de twee acten.