0182374558 info@neeft.com

Rivella

Het gebied rondom de Ham, de Busch en Bus en Dam is de afgelopen eeuwen sterk veranderd. De ontwikkelingen in de negentiende eeuw met het verdwijnen van het Wijkermeer waren zeker niet de eerste die het karakter van het gebied zouden beïnvloeden. En het waren en zijn zeker ook niet de laatsten……

Lang voor onze tijd, in de veertiende eeuw, toen de Crommen IJ werd afgedamd……. Het moet allemaal van zeer grote invloed zijn geweest op het landschap en op het leven van degene die daar toen leefden. Het verdwijnen van de directe eb en vloed bewegingen van het hen omringende water. De verzoeting van het milieu en daarmee veranderende flora en fauna, op het land en in het water. De vermindering van de dreiging van watersnood.

Van meer recente datum is de oprukkende verstedelijking. De Busch is al onherkenbaar geworden wanneer we deze vergelijken met bijvoorbeeld de jaren vijftig, zestig van de twintigste eeuw. Het verdwijnen van het agrarisch gebied met daarvoor in de plaats een groot sportpark. En héél recent, het oprukkende Saendelft in Assendelft waar het eens zo landelijke Bus en Dam nu in lijkt op te gaan.

Schermafdruk 2016-03-19 01.32.55

De Busch, gezien vanaf de provinciale weg richting Uitgeest, omstreeks de jaren zestig. Het witte ‘Rivella’ cafe(nu de krokodil) links. Richting Krommenie, uiterst rechts, de boerderij van Jan Neeft en Marie Betjes (nu gesloopt)

Schermafdruk 2016-03-19 01.33.26

Dit is een foto van de aanleg van het Provily sportpark aan de Busch. Aan het eind zijn de huizen van de militaire weg te zien met links het huis van Engel Neeft die daar een melkzaak had. (Links vooraan de boerderij van de fam. Smit). (15 aug. 1964)