0182374558 info@neeft.com

Familie ‘roots’

In Kennemerland liggen waarschijnlijk de roots van de familie. Een gebied dat zich uitstrekt vanaf Haarlem in het zuiden tot Heiloo, Castricum en Egmond in het Noorden. Aan de oostkant wordt het gebied begrensd door de Zaanstreek.

Egmond

Een afbeelding van het vroegere Edmond aan Zee 

Tot ongeveer de eerste helft van de twintigste eeuw waren er grofweg twee familietakken in Kennemerland en de directe omgeving daarvan. Eén tak die in de Zaanstreek woonde en veel fabrieksarbeiders kende. Daarnaast een redelijk grote tak in de omgeving van Krommenie en Assendelft. Dat waren kruideniers maar vooral ook boeren.

De wortels van de familie Neeft of Neeff, zoals de naam vroeger was, leiden naar de omgeving van Egmond. En wel in het bijzonder naar die van Egmond aan Zee. Het waren vissersmatrozen op de haringschepen. Of ook wel scheepstimmerman in deze kustplaats.

koeLater werden ze (koe)boer in de Wijde Wormer, Krommenie en Assendelft of fabrieksarbeider in de Zaanstreek.
Ook als (kleine) zelfstandige (kruidenier, aannemer) staan ze voor hun zaak.

Vanouds treffen we de naam Neeft veel aan in Noord Holland. Zie daarvoor ook de pagina over de geografie van de naam neeft. In de eerste helft van de 20-ste eeuw is een stevige basis gelegd voor verdere expansie. Vanuit de katholieke traditie werden er grote tot zeer grote gezinnen gesticht. Nu zien we dat de familie zich langzamerhand aan het verspreiden is over het hele land. Goirle, Leiden, Heerenveen, Alkmaar, Bilthoven, Rotterdam, Eerbeek, Apeldoorn, Stolwijk, Leiderdorp. Ook in het buitenland, in Engeland, Duitsland, Australië en Canada wonen verwanten. Er lopen zelfs familierelaties richting China, Sri Lanka en Algerije. De wereld wordt steeds kleiner. De kans wordt dus steeds groter een lid van de familie Neeft tegen te komen.