0182374558 info@neeft.com

Kent Gij het Land der Zee ontrukt?

In de uitgave ‘Polder’ komen we een heel aardige beschrijving tegen van ons polder fenomeen. Opvallend daarbij is de ontwikkeling van de lengte van de primaire zeedijk die het achterland beschermt tegen de directe invloed van de zee. De dam in de Crommenij is daarbij een van de eerste ingrepen geweest bij het terugdringen van de invloed van de zee en dus ook van het verkorten van de lengte van de te onderhouden zeedijk. Vóór 1300 was de kustlijn in Noord Holland met een primaire zeedijk als waterkering tientallen kilometers lang . Na een eeuwenlange strijd, inpolderingen etc. is deze uiteindelijk geminimaliseerd tot een paar honderd meter bij de zeesluis in IJmuiden

oerij - 1300

De Dam in de crommenij

oerij - 1600

De situatie in onze tijd met slechts een klein stukje zeedijk bij IJmuiden

oerij

Bron: Polders!, Gedicht Nederland, Geuze, Freddens (Nai uitgever, Internationale architectuur Biennale Rotterdam)