0182374558 info@neeft.com

De Crommen IJ

De verbinding tussen het Wijkermeer en de Noord Hollandse meren werd gevormd door het riviertje ‘de Crommen IJ’. Aan dit riviertje dankt Krommenie z’n naam.
Op oudere kaarten van dat gebied zien we deze verbinding duidelijk ingetekend.

Schermafdruk 2016-03-17 00.13.00

Dit is een stukje van de kaart van Noord Holland met de Noord Hollandse meren voor het grootste deel werd ingepolderd. De kaart gaat van Noord (links) naar Zuid (rechts). Links de Schermer met daarboven de Purmer, rechts nog een deel van het Haarlemmermeer. Onderaan de Noordzee. Ook hier is de Crommen IJ als afwateringsriviertje tussen Schermer en  Wijkermeer duidelijk ingetekend.

Schermafdruk 2016-03-17 00.13.47

Hierboven een afbeelding van de oer IJ met het Wijkermeer als uitloper van het IJ. Het Wijkermeer gaat naar boven over in de Crommen IJ. Links Beverwijk, welke toen direct aan het Wijkermeer lag. Rechts Assendelft. Zelfs zeeschepen konden destijds via deze verbinding de binnenmeren bereiken In 1357 is de verbinding afgedamd.

(Bron: prov. Atlas Nrd. Holland 1608: Land caerte ende water caerte van Noort Hollandt ende West-Vrieslandt met d’aenliggende landen (…))