0182374558 info@neeft.com

Welkom

……
Deze site is bedoeld als een platform voor allerlei wetenwaardigheden over de familie Neeft.

Op deze site vind je:

– een stukje historie over de familie
– foto’s
– stamboomgegevens
– cultuurhistorische achtergronden van de leefomgeving van de familie Neeft

Deze site kan nog veel verder worden uitgebouwd. Heb je opmerkingen, suggesties, aanvullingen of wat dan ook. Laat het weten via deze contact-link. Wanneer je naam op deze site staat en je wilt dat niet …..  één mailtje is voldoende. We halen je er dan zo snel mogelijk af.
webmaster2

Webmaster

Deze site is en wordt gebouwd door Cor W.M. Neeft (1957).

In het dagelijks leven adviseert, doceert en schrijft hij in opdracht voor bedrijven in de chemische technologie veiligheidsbeheerssystemen. Hij verzorgt in samenwerking met een aantal zelfstandig functionerende collega adviseurs, docenten, trainers ook veel opleidingen aan het bevoegd gezag Brzo (provincie, veiligheidsregio en I-SZW (arbeidinspectie. Brzo; Besluit risico’s zware ongevallen). Dit dus op het gebied van de chemische veiligheid bij de (middel-)grote chemische industrie.

Cor is in zijn vrije tijd (veel te weinig) te vinden langs de waterkant als vliegvisser en doet daarnaast als hobby aan stamboomonderzoek. Hij interesseert zich daarbij vooral in de cultuurhistorische context waarin zijn voorouders geleefd hebben. Hij zette in 2006 een eigen advies- en trainingsbureau op; zie ook chorda.nl. Cor is zoon van Henk Neeft x Vera Neeft Strobbe, woont in Reeuwijk en is getrouwd met Inge van der Putten.