0182374558 info@neeft.com

Neeft (geografie van een naam)

De familie is voor wat betreft zijn naam een betrekkelijk jonge familie. De meeste ‘Neeften’ treffen we tegenwoordig nog steeds aan in Noord Holland. Zie bijvoorbeeld het kaartje hieronder met de geografische verspreiding van de familienaam. Waarschijnlijk ligt de basis van de familie Neeft bij een Egmondse familie Neeff of ook wel Neaff. Deze achternaam kwam in de zeventiende eeuw in Holland vaak voor. Ook bijvoorbeeld in de omgeving van Rotterdam en Gouda vinden we in de historische archieven deze naam terug.

Schermafdruk 2016-03-19 10.30.41Leuk om eens in te grasduinen is de data bank van het Meertens instituut. Niet alleen is daar de verspreiding van de familienamen in Nederland te raadplegen ook is er bijv. een erg leuke verzameling van dialecten te horen. .

Percentage naamdragers fam. Neeft per gemeente in 2007

Percentage naamdragers fam. Neeft per gemeente in 2007

Op de site zijn een aantal pagina’s opgenomen waarbij er een voorzichtige poging is gedaan de familie in een bepaald cultuurhistorisch perspectief te plaatsen. Stamboomgegevens gaan pas leven wanneer je het leven van degene uit de stamboom enigszins kent. Hoe leefden ze, hoe zag hun omgeving eruit? En vooral ook hoe heeft die omgeving in de tijd dat men er woonde zich ontwikkeld?  Bijvoorbeeld tot in de jaren zestig van de vorige eeuw leefden veel ‘Neeften’ in en rond het buurtschap ‘De Busch’ op de grens van Uitgeest en Assendelft/ Krommenie.  De vraag wanneer de ‘Neeften’ zich daar vestigden, welke boerderijen ze daar bewoonden en hoe hun leven zich daar ontwikkelde leverde de informatie op die nu terug te lezen is op deze site. 

Aantal naamdragers 'neeft' per provincie in 1947 (volkstelling 1947)

Aantal naamdragers ‘neeft’ per provincie in 1947 (volkstelling 1947)

Het ‘aardige’ van de familie Neeft is dat deze nog zo jong is. Klein en pas de afgelopen jaren zich verder verspreidend over de wereld. Daarom een interessante, overzichtelijke bron voor nader onderzoek.
Ook hier geldt dat een ieder met aanvullende informatie meer dan welkom is dit met de samensteller van deze site te delen. Een eenvoudig mailtje volstaat ook hier.